نگهداری

نگهداری از لباسشویی صنعتی

نکاتی کاربردی مهم در استفاده صحیح و نگهداری از لباسشویی صنعتی:

  1. استفاده از شاسی فونداسیون استاندارد و اتصال دستگاه توسط پیچ و مهره مناسب به آن جهت کارکرد بدون لرزش دستگاه.
  2. استفاده از تابلو برق متناسب و استاندارد در برق ورودی دستگاه. تابلو برق فوق می‌بایستی به کلید حرارتی کلید ایمن جان و استپ استارت و کنتترل فاز مجهز باشد.
  3. لباسشویی صنعتی می‌بایستی توسط افراد متخصص و مجرب در محل مناسب به دور از نور مستقیم آفتاب، باران، باد و رطوبت بالا نصب گردد.
  4. جهت استفاده استاندارد از دستگاه و جلوگیری از فرسایش کلی و زود رس دستگاه می‌بایستی، از ظرفیت کامل دستگاه استفاده گردد.( ظرفیت کامل لباسشویی زمانی حاصل می‌گردد که  از حجم سبد از لباس پرگردد. شایان ذکر است مقدار فوق می بایستی هنگام شستشو با آب دستگاه در زمان توقف مابین حرکت چپ گرد راست گرد سبد دستگاه محاسبه گردد.
  5. گریس کاری یا یاتاقان دستگاه می‌بایستی به صورت منظم ماهی یک بار توسط افراد آموزش دیده انجام گیرد.
  6. اگر از دستگاههای لباسشویی اتوماتیک صنعتی استفاده می‌کنید می‌بایستی جهت جلوگیری از فرسایش زودرس بلبرینگ‌های سبد، زمان دور تند را در سیکل‌های ابتدایی به میزان 1 دقیقه تنظیم نمایید و از اضافه نمودن آن اجتناب کنید و تنها در سیکل نهایی از زمان دور تند3 دقیقه استفاده نمایید.
  7. بازدید سالیانه و مرتب دستگاه توسط افراد متخصص و مجرب و رفع ایرادهای احتمالی کوچک جهت جلوگیری از به وجود آمدن معایب بزرگتر.
  8. در صورتی‌که زمان عدم استفاده از دستگاه بیش از یک ساعت باشد، جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی برق و فرسایش زودرس دیافراگم شیرهای برقی آب و برق دستگاه را قطع نمایید.
  9. شستشو لباسهای غیرهم وزن به صورت همزمان با هم، فشار زیادی به موتور، شفت، بلبرینگ‌ها، سبد و شاسی دستگاه می‌آورد بنابراین جهت افزایش طول عمر دستگاه لباسها را قبل از شست وشو از لحاظ وزن نیز تفکیک کنید.
  10. در صورت استفاده از دستگاه‌های لباسشویی اتوماتیک جهت تنظیم برنامه از فشار دادن گوشه‌های ولوم جداً خوداری نمایید.(مکان‌های مناسب ولوم جهت تنظیم، مرکز آن می‌باشد)