اتو پرس بخار طرح هافمن آمريكا

تماس بگیرید

امروز

      09131096353- 031-33770479          ما منتظر درخواست های شما هستیم 

اتو پرس بخار طرح هافمن آمريكا

otootoperes12

 

حضور گروه صنعتی بهرامی در اولین نمایشگاه تخصصی شستشو و نظافت

davat

حضور در سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی