اتو پرس بخار طرح هافمن آمريكا

تماس بگیرید

امروز

      09131096353- 031-33770479          ما منتظر درخواست های شما هستیم 

اتو پرس بخار طرح هافمن آمريكا

otootoperes12

 

حضور گروه صنعتی بهرامی درسیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی اصفهان

حضور گروه صنعتی بهرامی در اولین نمایشگاه تخصصی شستشو و نظافت

davat

حضور در سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی