درباره ما

تماس بگیرید

امروز

      09131096353- 031-33770479          ما منتظر درخواست های شما هستیم 

درباره ما

حضور گروه صنعتی بهرامی در اولین نمایشگاه تخصصی شستشو و نظافت

davat

حضور در سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی