کنترل عفونت در رختشویخانه بیمارستان

کنترل عفونت در رختشویخانه بیمارستان

 عفونتهای بیمارستانی به عفونتهایی گفته می شود که در هنگام پذیرش بیمار وجود نداشته و در دوره نهفتگی نیز نیست بلکه طی 48تا 72ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان و یا 1تا3 روز بعد از ترخیص بیمار ظاهر می‌شود. تاریخچه کنترل عفونتهاي بیمارستانی در دنیا بسیار قدیمی است و زمانی آغاز می‌شود که براي مراقبت درمان بیماران از قرن چهارم میلادي در نقاط مختلف دنیا بیمارستان تأسیس گردید .عفونتهاي بیمارستانی همزمان با گسترش بیمارستانها همواره یکی از مشکلات عمده بهداشتی و درمانی بوده و با افزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان موجب افزایش ابتلاء به عفونت بیمارستانی، مرگ و میر و همچنین افزایش هزینه‌هاي بیمارستانی بوده است. بدین منظور اخیراً سازمان جهانی بهداشت با شعار مراقبت سالمتر، مراقبت تمیز است کار خود را آغاز نموده است. برنامه کنترل عفونتهاي بیمارستانی و برقراري نظا‌م‌هاي مراقبتی در بعضی از کشورها سابقه طولانی دارد .در کشور ما نیز در زمینه کنترل عفونت تاکنون فعالیت‌هاي بسیار خوبی در شهرهاي مختلف صورت گرفته است و کمیته‌هاي کنترل عفونت تشکیل شده است. از آنجا که با افزایش شناخت عوامل عفونتهاي بیمارستانی و روشهاي مختلف پیشگیری از آن دریچه‌اي نوینی در کنترل این عفونتها گشوده می‌شود و با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است به یکی از عواملی که عدم رعایت موازین بهداشتی در آن سبب وجود عفونت‌های بیمارستانی می‌شود، اشاره گردد. رختشویخانه یکی از بخش‌هاي مهم بیمارستان بوده که از نظر بهداشت و انتشار عفونت اهمیت زیادي دارد. هدف از ایجاد واحد لندري در بیمارستان شستشو و ضدعفونی خشک کردن و اتوکشی صحیح البسه، ملحفه ها، روتختی، روبالشی، پتو، پرده،گان و شان‌هاي اتاق عمل می‌باشد که با توجه به اهمیت این بخش در عملکرد بیمارستان و رضایت‌مندی بیماران و پیشگیري وکنترل عفونت‌هاي بیمارستانی، ساخت فضاي فیزیکی استاندارد و رعایت تمام اصول بهداشتی توسط کارکنان بخش لندري و نظارت دقیق بر عملکرد آنها در رأس اهداف لندري می‌باشد. در اهمیت واحد رختشویخانه همین بس که توصیه می‌شود در هنگام بازدید از بیمارستان ابتدا به بخش اورژانس و اتاق عمل، CCU ،ICU، و در دومین مرحله به سراغ رختشویخانه و در نهایت به مرکز استریلیزاسیون عمل باید رفت. محیط رختشویخانه باید از نور، تهویه و فضای کافی برخوردار باشد. تفکیک البسه آلوده، شستشو با ماشین لباسشویی مناسب و ضدعفونی و خشک کردن به روش مناسب انجام شود. کف و دیوارها قابل شستشو و از سیستم مناسب جمع آوري فاضلاب برخوردار باشد.

 

نکات راهبردی و مهم در کنترل عفونت در رختشویخانه بیمارستان عبارتند از:

الف) طراحی فضا جهت کنترل عفونت:

طراحی فضا یکی از مهمترین عوامل در کنترل عفونت در واحد رختشویخانه می‌باشدکه بایستی به‌گونه‌ای این طراحی صورت پذیرد که قسمتهای مختلف رختشویخانه به صورت کاملا مجزا و یا با پارتیشن‌های موقت از یکدیگر تفکیک گردد. این قسمتها شامل:

 1- قسمت ورود و جداسازی البسه عفونی و غیر عفونی:

که این قسمت می‌بایستی بعد از درب ورودی رختشویخانه مستقر گرد

 2- قسمت شست و شوی البسه عفونی:

در این قسمت می بایستی دربی مناسب با فضا جهت عبور وسیله حمل و نقل البسه و نیز دربی مجزا، جهت خروج البسه شسته شده و ورود به محل خشک کردن البسه تعبیه گردد. همچنین جهت جلوگیری از انتشار هوای آلوده این منطقه استفاده از ایرجت‌های مکنده هوا  ضروری می‌باشد. به‌منظور تأمین هوای تازه در این قمت می‌توان از کانالی جهت انتقال فشار هوای مثبت در منطقه خشک‌کن ها، استفاده گردد.

3- قسمت شست وشوی البسه غیر عفونی:

طراحی این قسمت نیز باید به صورت قسمت (ب) صورت پذیرد.

4- قسمت خشک کردن البسه:

در این قسمت بایستی دربی جهت خروج البسه خشک شده و ورود آن به قسمت اطوکشی تعبیه گردد و همچنین کانال هوای فشار مثبت نصب گردد تا از خروج هوای گرم داخل خشک کن‌ها، و ورود آن به فضا جلوگیری شود و توسط فشار مثبت هوا، تغذیه هوای مناطق شست و شو نیز تأمین گردد.

5- قسمت اطوکشی البسه:

در این قسمت بایستی میزهایی جهت استقرار البسه خشک شده در نظر گرفته شود تا از تماس البسه با زمین در زمان اطوکشی جلوگیری بعمل آید و نیز میزهایی جهت بسته‌بندی البسه  تهیه گردد. همچنین جهت خروج البسه اطو و بسته‌بندی شده  به انبار، دربی مناسب با فضا، تعبیه گردد.

6- قسمت انبار لباس شسته شده و تحویل به افراد:

در این قسمت جهت نگهداری البسه اطو شده نیاز به طبقه بندی دیوارها بوده و این طبقه‌بندی می بایستی نام گذاری و کاملا مجزا از یکدیگر صورت پذیرد تا جهت نگهداری البسه مختلف و جلوگیری از تداخل البسه با یکدیگر فضای مناسبی ایجاد گردد.

 

ب‌) تجهیزات مورد نیاز رختشویخانه جهت کنترل عفونت:

1-عفونی شویی صنعتی:

دستگاه فوق می بایستی از نوع تمام استیل 304 بوده تا از خوردگی دستگاه در مقابل مواد ضدعفونی کننده و پودرهای شوینده جلوگیری گردد. تمام اتوماتیک بودن و هوشمند بودن دستگاه فوق از دخالت کاربر در نوع شست‌وشو و تغییر آن جلوگیری می نماید. این دستگاه باید از نوع ایستاده سانترفیوژدار انتخاب گردد تا پس از شست و شو با استفاده از سرعت بالای سانترفیوژ نسبت به خروج پودر شوینده و مواد ضد عفونی کننده و عوامل بیماری زا از لباس اقدام نماید. خروجی گازهای کلر و هوای آلوده داخل دستگاه جهت جلوگیری از انتشار هوای آلوده در فضا نیز از ملزومات دستگاه فوق می‌باشد.

2-لباسشویی صنعتی:

نکات در نظر گرفته شده در این لباسشویی نیز بایستی مانند دستگاه عفونی شویی صنعتی رعایت گردد و تنها تفاوت لباسشویی با دستگاه عفونی شویی نوع البسه ورودی به دستگاه می‌باشد

3- سانترفیوژ لباس:

این دستگاه جهت تسهیل کار در رختشویخانه و همچنین کم کردن فشار کاری دستگاه‌های شست‌و شو و خشک‌کن می‌باشد. و در صورت عدم استفاده از آن استهلاک قابل توجه‌ای بر روی  دستگاه‌های فوق را خواهید داشت.شایان ذکر است تمام استیل و تمام اتوماتیک بودن دستگاه‌های فوق به علت عدم دخالت کاربر و بالا بردن سطح ایمنی کار با آن الزامی می‌باشد.

4-خشک کن صنعتی لباس:

خشک‌کن‌ها در سه مدل بخاری،گازی و برقی تولید می‌گردند که بهترین مورد جهت رختشویخانه بیمارستان به دلیل عدم تماس حرارت مستقیم با الیاف لباس، نوع بخاری آن می‌باشد و استفاده از نوع بخاری، عمر البسه را تا 40درصد افزایش کمی‌دهد. حتی الامکان در رختشویخانه می‌بایستی از نوع دو دور و دوموتوره خشک کن، به دلیل عدم گره خوردن البسه با یکدیگر در این مدل استفاده نمود.

5-اتوپرس بخار صنعتی:

این دستگاه جهت اتوکشی البسه پرسنل و در صورت نیاز البسه بیماران تعبیه شده است. که این دستگاه باید به همراه میز فابریک جهت جلوگیری از تماس البسه با زمین استفاده گردد.

6-اتوغلطک:

این دستگاه جهت اتوکشی ملحفه‌ها، روتختی و روبالشتی‌ها در نظرگرفته شده است. که نوع دیواری و تمام اتوماتیک آن به علت نیاز داشتن تناه یک کاربر جهت اتوکشی کاملا مرقون به صرفه است.

7- ترولی حمل و نقل البسه:

در رختشویخانه‌ها ترولی‌ نقش بسزایی در کنترل عفونت ایفا می‌نماید به نحوی که باید به منظور حمل و نقل انواع البسه مانند شان و گان، البسه بیمار، البسه پرسنل، ملحفه، روتختی، روبالشتی، پتو در دو نوع عفونی و غیر عفونی از بخش‌ها به رختشویخانه و همچنین در مناطق مختلف رختشویخانه از ترولی مخصوص و مجزا استفاده گردد.این امر باعث تفکیک البسه از مبدأ و جلوگیری کامل از تداخل البسه با یکدیگر شده وسبب کنترل عفونت در مبدأ که بهترین نوع آن می‌باشد را در اختیار شما قرار می‌دهد

 

ج) نقش طراحی انشعاب فاضلاب در کنترل عفونت:

در رختشویخانه بیمارستان فاضلاب دستگاهها می بایستی بصورت کاملا ایزوله و دارای فیلتر به فاضلاب اصلی متصل گردد. همچنین به علت وجود گازهای آلوده در فاضلاب خروجی دستگاه‌ها، باید در محل اتصال شیرتخلیه به فاضلاب از اتصال مستقیم استفاده نمود تا از پخش گازهای فوق  که سبب انتشار عفونت می‌گردد جلوگیری گردد.

 

د) طراحی در ورود و خروج هوا در رختشویخانه و نقش آن در کنترل عفونت:

یکی از راه‌های انتقال عفونت، گازهای آلوده و انتشار آن در محیط رختشویخانه می‌باشد. این معضل را می‌توان در رختشویخانه با استفاده از نصب ایرجت‌های مکنده در محیط عفونی شویی و لباسشویی و به کار بردن هواساز یا فشار مثبت هوا در فضای خشک‌کن‌ها برطرف نمود. همچنین در فضای خشک‌کن‌ها می‌بایستی جهت خروجی هوای خشک‌کن‌ها، اگزوزهای مجزا تعبیه نموده و تمامی اگزوزها به منبع فیلتر هوا که دارای ایرجت مکنده می‌باشد متصل گردند. این امر باعث عدم انتشار هوای آلوده در محیط رختشویخانه و کنترل عفونت می‌گردد. شایان ذکر است اتصال مستقیم در محل اگزوز گازهای خروجی لباسشویی و عفونی شویی، به ایرجت مکنده، سهم عمده ای را نیز، در کنترل عفونت و جلوگیری از انتشار گازهای آلوده ایفا می‌نماید.

 

نکته قابل توجه در این طراحی رعایت قرار گرفتن و ترتیب فضاها در محل مشخص شده و جلوگیری از ورود افراد غیرمسئول و البسه غیرمرتبط به مناطق مختلف رختشویخانه می‌باشد که این مورد و همچنین طراحی درب‌های مجزا جهت ورود و خروج البسه به علت عدم تداخل البسه با یکدیگر کمک شایانی جهت کنترل عفونت در رختشویخانه می‌باشد.

از آنجا که شرایط بهداشتی  و کنترل عفونت در رختشویخانه بیمارستان یکی از 5 شاخص بهداشت محیط در ارزشیابی بیمارستانها است که توسط معاونت‌های بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد ارزیابی و برنامه ریزی در ارتقا شاخص مربوطه در دستور کار قرار دارد گروه صنعتی بهرامی آمادگی خود را جهت طراحی فضا، چیدمان دستگاه‌ها و طراحی انشعاب آب و فاضلاب، بخار، فشار باد، کانال ورود و خروج هوا و تجهیز کامل دستگاه‌های رختشویخانه به شرح زیر اعلام می‌دارد.

 

نوع تجهیزات:

1- عفونی شویی50، 70 و100 کیلویی تمام استیل تمام اتوماتیک هوشمند ایستاده سانترفیوژدار در دو نوع

الف) طرح رنزاچی ایتالیا با دور سانترفیوژ 200 دور.

ب) طرح هاگشپیل آلمان با دور سانترفیوژ400 دور.

2- لباسشویی بیمارستانی50، 70 و100 کیلویی تمام استیل تمام اتوماتیک هوشمند ایستاده سانترفیوژدار در دو نوع

الف) طرح رنزاچی ایتالیا با دور سانترفیوژ 200 دور.

ب) طرح هاگشپیل آلمان با دور سانترفیوژ400 دور.

3-خشک‌کن لباس صنعتی 30 و50 کیلویی تمام اتوماتیک هوشمند طرح هاگشپیل آلمان.

4-سانترفیوژ20 و 40 کیلویی تمام استیل، تمام اتوماتیک هوشمند طرح هاگشپیل آلمان.

5-اتوغلطک 2متری تمام استیل، تمام اتوماتیک دیواری طرح هاگشپیل آلمان.

6-اتوپرس بخارصنعتی الماس طرح هافمن با میزMDF و سرشانه آلمینیومی.