افتخارات

استانداردها

استانداردهای گروه صنعتی بهرامی:


-  استاندارد بین المللی ایمنی بهداشت فردی

-  استاندارد بین المللی رضایتمندی مشتری، لباسشویی،دیگ بخار،اتوپرس، اتوغلطک، خشک کن،آبگیرلباس

-  استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی

-  استاندارد بین المللی CE کیفیت محصول لباسشویی و خشک کن

-  استاندارد بین المللی محیط زیست، لباسشویی، دیگ بخار،اتوپرس، اتوغلطک، خشک کن، آبگیرلباس

-  استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت

-  استاندارد بین المللی CE کیفیت محصول دیگ بخار و اتوپرس

 

 

حضور گروه صنعتی بهرامی درسیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی اصفهان

حضور در سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

حضور گروه صنعتی بهرامی در پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی

حضور در دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی