نظرسنجی
نظرسنجی
مشتری گرامی فرم نظرسنجی که پیش روی شماست میزان رضایت شما را از محصولات گروه صنعتی بهرامی ارزیابی می کند. مسلما پاسخ های صادقانه شما صاحبنظر محترم می تواند ما را در بررسی این امر و رفع نواقص احتمالی موجود یاری نماید. خواهشمند است با پاسخگویی دقیق به سوالات زیر، ما را در بررسی این امر مهم یاری رسانید. با تشکر گروه صنعتی بهرامی
1-شما از چه طریق با گروه صنعتی بهرامی آشنا شدید؟
ورودی نامعتبر
2-به چه علت محصولات گروه صنعتی بهرامی را برگزیدید؟
ورودی نامعتبر
3-کیفیت محصولات گروه صنعتی بهرامی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ورودی نامعتبر
4- شما کدامیک از محصولات ما را خریداری نموده اید؟ورودی نامعتبر
4-1- ظرفیت محصول خریداری شده چقدر است؟ (در صورت خرید ماشین لباسشویی، خشک کن،آبگیر و خشکشویی)
ورودی نامعتبر
4-2- ظرفیت محصول خریداری شده چقدر است؟(در صورت خرید دیگ بخار)
ورودی نامعتبر
5- در صورت خرید ماشین لباسشویی، خشک کن،آبگیر و خشک شویی میزان رضایت خود را از موارد زیر بیان فرمایید
5-1- کیفیت شست و شو
ورودی نامعتبر
5-2- کیفیت بلبرینگ ها
ورودی نامعتبر
5-3- کیفیت لوازم برقی
ورودی نامعتبر
5-4- کیفیت موتور اصلی
ورودی نامعتبر
5-5- کیفیت سبد
ورودی نامعتبر
5-6- کیفیت درب ورودی لباس
ورودی نامعتبر
5-7- کیفیت تسمه پروانه ها
ورودی نامعتبر
5-8- میزان مصرف برق دستگاه
ورودی نامعتبر
5-9- میزان لرزش دستگاه
ورودی نامعتبر
5-10- میزان رضایت کلی شما ازخرید دستگاه
ورودی نامعتبر
6- در صورت خرید دیگ بخار میزان رضایت خود را از موارد زیر بیان فرمایید
6-1- کیفیت پمپ
ورودی نامعتبر
6-2- کفیت مشعل
ورودی نامعتبر
6-3- کیفیت پریشرسوییچ
ورودی نامعتبر
6-4- کیفیت لوازم برقی
ورودی نامعتبر
6-5- کیفیت لول کنترل سطح آب
ورودی نامعتبر
6-6- کیفیت درجه فشار
ورودی نامعتبر
6-7- کیفیت سوپاپ اطمینان
ورودی نامعتبر
6-8- میزان سیلندر اصلی
ورودی نامعتبر
6-9- میزان رضایت کلی شما ازخرید دستگاه
ورودی نامعتبر
7- آیا مایلید محصولات گروه صنعتی بهرامی را به افراد و سازمانهای دیگر معرفی نمایید؟
ورودی نامعتبر
8- در صورت تمایل حاضرید محصولات گروه صنعتی بهرامی را به چه افراد و سازمانی معرفی کنید؟(لطفا نام ببرید)
ورودی نامعتبر